जेएनएन,होशियारपुर:श्रीरामलीलाकमेटी(रजि.)होशियारपुरकीओरसेदशहरामहोत्सवकेउपलक्ष्यमेंएकपौधाश्रीरामकेनामकालगायागया।प्रधानशिवसूदनेकहाकिसभीसदस्यअपनेपरिवारकेहरशुभअवसर,जन्मदिन,शादीकीवर्षगांठकेमौकेएकपौधाजरूरलगाएं।श्रीरामलीलाकमेटीकेप्रदीपहांडा,राकेशसूरी,शिवजैन,राजिन्दरकुमारमौदगिल,तरसेममौदगिल,केवलहांडा,कृष्णगोपालआनंद,सुमेशसोनी,गुरबचनसैनी,कपिलहांडा,पवनशर्मा,अश्वनीछोटा,अश्वनीगेंद,वरुणकैंथ,शुभांकरशर्मा,शिवकुमारकाकू,मनोजदत्ता,कृष्णगोपालमौदगिल,राजनधीर,अनमोलजैनआदिमौजूदथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!

By Dawson